ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Интегриране,приобщаване и социализиране на деца от маргинализираните общности в образователната система

По проекта ще се обзаведат и оборудват три вълшебни стаи в бази с.Рупци, с.Ракита и с.Радомирци

Четири клубни дейности -клуб"Скок подскок", клуб"На работа ръчички,сложете ръкавички", клуб "От А до Я", Клуб "Пламъче от миналото"

Дейностите са свързани с деца и родители.По проекта ще работят с родители здравен медиатор и психолог,а с децата педагози.

Проекта ще приключи на 31.12.2023г.