ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Екип

СПИКЪК
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ
ОТ ДГ ,,СНЕЖАНКА’’ с. РУПЦИ, обл. ПЛЕВЕН
И ФИЛИАЛИ с.РАДОМИРЦИ ,с.РАКИТА и с.ТЕЛИШ

 

ДИРЕКТОР : Гергана Стефанова Камберска

СЧЕТОВОДИТЕЛ: МАРИЯ ИЛИЕВА

 

ДГ,, СНЕЖАНКА’’ - с.РУПЦИ обл. ПЛЕВЕН ул.,,МАЛЧИКА’’ №2

 • МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА– СТ. УЧИТЕЛ
 • ВАСИМИРА ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА– УЧИТЕЛ
 • ИЛИЯНА ВЕНКОВА ЦАКОВА – ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ
 • ХРИСТИНА ЦЕКОВА СТЕФАНОВА – ЧИСТАЧ

ДГ,, СНЕЖАНКА’’ ФИЛИАЛ с.РАДОМИРЦИ обл.ПЛЕВЕН ул.,,ГЕОРГИ ДИМИТРОВ’’ № 74

 • ИРЕНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВЯА – ЗАС
 • МАРИЕТА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА – СТ.УЧИТЕЛ
 • Виктория Тодорова Вълова– УЧИТЕЛ
 • СИМЕОНКА НИКОЛАЕВА НИНОВА – ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ
 • ЙОРДАНКА КРАСИМИРОВА ДАМЯНОВА – ГОТВАЧ
 • ТОТКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА –ПЕРАЧ
 • ЙОРДАНЧО ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ – ОБЩ.РАБОТНИК

ДГ,, СНЕЖАНКА’’ – ФИЛИАЛ с.РАКИТА обл. ПЛЕВЕН ул.,,РАДОЙ ДАНЧЕВ’’ № 7

 • АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА – СТ.УЧИТЕЛ
 • ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ДЕНКОВА – УЧИТЕЛ
 • ГАЛИНА ДАКОВА ДАКОВА – ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ

ДГ,, СНЕЖАНКА’’-ФИЛИАЛ с.ТЕЛИШ обл. ПЛЕВЕН ул.,,ПЕЛО ПЕЛОВСКИ’’№ 3

 • Катя Борисова Петрова – УЧИТЕЛ
 • ЙОНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА – ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ