ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Обществен съвет

Поименен състав на Обществен съвет към ДГ "Снежанка" село Рупци с мандат 2020-2023 година

Председател : Росица Милкова Асенова  - представител на родителите от село Радомирци

Членове: 1. Цветелина Венкова Илиева - представител на родителите от село Телиш

                  2. Десислава Руменова Стойкова  - представител на родителите от село Рупци

                  3. Иваничка Йорданова Йорданова - представител на родителите от село Ракита

                  4. Дафинка Христова - главен експерт ДХД - представител на ПРБ община Червен бряг

Прикачени документи

Правилник -Обществен съвет.pdf