ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Новини и Събития

Прием на документи за проект"Заедно,макар и различни"

Прием на заявления за участие в клубни дейности по проект

ВАЖНО!

Уважаеми родители, съобщаваме Ви, че на основание заповед № РД 09-74 от 06.01.2021г на Министъра на образованието и науката на РБ  в периода от 06.01.2021 г. до 31.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията ...

Възобновяване присъствието на децата в ДГ „Снежанка“, считано от 04. 01. 2021 г.

 ЧЕСТИТА ДА БЪДЕ, ЗДРАВА, МИРНА И СПОКОЙНА НОВАТА 2021 ГОДИНА!      Уважаеми Родители,съгласно Заповед РД-01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването, считано  от  04. 01. 2021 г. ...