ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Уважаеми родители,

съобщаваме Ви, че на основание заповед № РД 09-74 от 06.01.2021г на Министъра на образованието и науката на РБ  в периода от 06.01.2021 г. до 31.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на община , са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. Отсъствията ще са отсъствия по уважителни причини.